Carme Hernández García
presentació
eines
serveis
contacte

Mediació

Darrere dels conflictes molt sovint s’hi amaga un problema de comunicació, i no saber com abordar-lo impedeix arribar a una entesa. La mediació és una tècnica que busca fonamentalment la millora d’aquesta comunicació, facilitant que les parts aprofundeixin en les seves diferències i siguin capaces de crear una solució nova i satisfactòria.

El procés és voluntari i confidencial i la persona mediadora fa de pont entre les parts, acompanyant-les i posant al seu abast les eines que necessiten, sense aconsellar ni assessorar ni prendre decisions. Per tant, sempre que les parts vulguin treballar juntes i anar més enllà de les posicions inicials, la mediació serveix per a tota mena de conflictes: entre veïns, entre persones o grups de diferents cultures, a l’organització o a l’empresa, a l’escola, entre pares i fills, etc., i és una manera de convertir el conflicte en un repte que permet obrir nous camins i avançar.