Carme Hernández García
presentació
eines
serveis
contacte

Gestió apreciativa

L’enfocament apreciatiu supera el paradigma tradicional de detectar i resoldre problemes i posa l’èmfasi en la capacitat del propi sistema per generar recursos.

Els diàlegs apreciatius parteixen de la base que tot grup té moments d’èxit i assoliments importants –ja siguin personals dels seus components o compartits per tots els membres-, i és a partir del relat d’aquests èxits del passat que es genera la visió positiva que permet crear una nova realitat més enllà de les dificultats del moment.

En definitiva, la teoria apreciativa, a través del pensament positiu, permet fer aquest canvi de paradigma i obtenir la força col·lectiva necessària tant per superar situacions de desmotivació en els grups com per dur a terme plans estratègics o reestructuracions organitzacionals.