Carme Hernández García
presentació
eines
serveis
contacte

 Gestió professional

 Formació

Gestió professional

Intervenció directa en la gestió i resolució dels conflictes, tant en l'esfera personal i familiar com, molt especialment, en col·lectius i en l’àmbit de l’empresa i les organitzacions, ja siguin conflictes interns o interorganitzacionals. I això vol dir oferir, a partir d’una anàlisi acurada de cada situació específica, un bon diagnòstic de les causes del conflicte així com la proposta d’intervenció més adequada. I això vol dir també acompanyar tot el procés, revisant i revaluant contínuament que les eines i les estratègies utilitzades siguin les més adients i les més efectives en cada fase.

Disseny de protocols i estratègies per a millorar la cohesió dels grups, la motivació dels equips, la comunicació interpersonal, etc. En aquests casos es treballa també a partir de la demanda del client i del diagnòstic de la situació, i s’acompanyen totes les etapes del procés amb un seguiment estricte de la seva evolució.