Carme Hernández García
presentació
eines
serveis
contacte

Formació

L’objectiu de la formació és mostrar i difondre els recursos bàsics per conduir amb èxit els conflictes que es generen en el dia a dia de les persones, els grups i les organitzacions.

En l’àmbit de l’ensenyament
Tant el professorat com els equips directius i el personal dels centres han de poder disposar de recursos diferents, efectius i ràpids, per gestionar les diferències en el si de la comunitat educativa: entre professors, professors i estudiants, entre els mateixos estudiants, etc. Conèixer les eines adequades i saber com aplicar-les ha de ser un objectiu prioritari en la tasca que duen a terme els centres educatius.
En l’àmbit empresarial
En les relacions interpersonals sovint es generen friccions que, si no es resolen, poden créixer i convertir-se en veritables obstacles per al desenvolupament de persones, departaments o empreses senceres. Conèixer i aplicar les eines de gestió dels conflictes ajuda a superar aquestes dificultats i a crear un clima de treball més grat i propici per a l’expansió personal i empresarial.
En l’àmbit judicial
La mediació és un mode de resolució de conflictes complementari de la via judicial. Molts dels conflictes que avui dia es troben als nostres jutjats es podien haver resolt amb un menor cost temporal, econòmic i emocional mitjançant la mediació. És fonamental, doncs, que els advocats, els jutges i el personal judicial coneguin els seus recursos i avantatges per tal de deixar a la via jurisdiccional allò que sigui estrictament necessari, ajudant així també a augmentar la seva eficàcia.